How to prepare cold brew from decaffeinated coffee?

Cold brew, i.e. cold macerated coffee, is definitely our favorite when it comes to refreshing drinks that are worth reaching for in the summer heat. However, keep in mind that, unlike other energy drinks, cold brew coffee has a very high caffeine content. Is it possible to prepare such a specialty based on decaffeinated coffee? Today we will try to dispel your doubts!

Where does the caffeine in your coffee come from?

Caffeine is an alkaloid that occurs naturally in about 60 plant species, primarily in coffee beans. This substance is formed during the growing season of bushes, becoming a secondary metabolite. Wondering what that means? Well, caffeine is not a key factor that affects the growth and development of the coffee plant, but only protects it against pathogens and mold. Therefore, it is thanks to caffeine that raw coffee beans have a better quality.

What is the caffeine content of the two most common coffee beans, Arabica and Robusta? In the former, caffeine reaches a level of 1% of the chemical composition of the grain, while in robusta it is over 2%.

How much caffeine does cold brew have?

Cold brew is a drink that has taken the hearts of almost all lovers of coffee specialties by storm in recent years. No wonder – the unique taste of cold brew coffee perfectly refreshes our bodies in the greatest summer heat. For some, however, the problem may be the high content of caffeine – often higher than in the case of generally available energy drinks. What does this mean?

The secret of this phenomenon lies in the process of maceration, i.e. aging coffee in cold water. The resulting extract provides protection against chemical compounds that are sensitive to high temperatures. The second issue is the contact time of the caffeine with the solvent. In the case of cold brew, long-term maceration has a large impact on the increase in caffeine content in the beverage obtained as a result of this process.

How much caffeine is in a standard 200ml cold brew glass? In the case of classic cold brew, it is a value of 150 mg, while for nitro cold brew it increases up to 230 mg.

Caffeine-free cold brew – is it possible?

Okay, it’s time to settle the most pressing question of all – can we prepare a cold brew based on decaffeinated coffee? To answer this question, we tried a little experiment – instead of the usual mixture of arabica beans, we used decaffeinated coffee. Are you curious about the results we got? We can now lift the veil of secrecy and confirm that… the taste of such a drink is no different from cold brew with caffeine!

How did we make our own decaffeinated cold brew? For this purpose, we used a decaffeinated blend of dark roasted beans. The maceration process brings out the natural sweetness of coffee beans, which is why dark roasting deepens the taste of the drink. Of course, we could choose light or medium roasted beans, but if you care about a really intense flavor, then dark beans will be the perfect solution.

The selected coffee beans need to be ground first. And here again you have to ask yourself – what degree of grinding will be the most appropriate for cold brew? While in the case of espresso, it is worth opting for finely ground coffee beans, for cold brew, coarsely ground beans will be perfect. The next step is to pour the ground beans with water at room temperature (for 1 cup of water, add 1 tablespoon of coffee). Leave the drink prepared in this way for at least 12 hours. In our opinion, however, the best taste effects are achieved after about 16 hours. At the end, all you have to do is strain the resulting drink and serve it with ice cubes.

Finally, we just remind you to store ready-made cold brew in the fridge in a closed container (carafe, jar or bottle). And as a curiosity, we will add that cold brew can be heated and drunk hot! Although it may sound strange, we encourage you to try this version as well. Thanks to the cold brewing method, we can remove all the acidity from the coffee beans, thanks to which the drink will become even more delicate.

Podziel się ze znajomymi
Facebook
LinkedIn
Proponowane dla Ciebie
Pojawiła się dawno temu i nie wiadomo skąd. Choć przypuszcza się, że została wyhodowana po raz pierwszy w dziczy w Afryce Wschodniej, gdzieś pomiędzy Etiopią a Jemenem to nikt nie wie tego na pewno. Kawa. Mimo swoich mitycznych początków, dzisiaj jest jednym z najcenniejszych na świecie naturalnych surowców. Jej globalna eksploracja rozpowszechniła ją na tyle, że dzisiaj jest obecna w wielu różnych kulturach i jest konsumowana na całym świecie. Natomiast, uprawą plantacji kawy zajmuje się ponad 70 krajach położonych w obszarze nazywanym the belt coffee. Największym z nich jest Ameryka Łacińska, a następnie Azja Południowo-Wschodnia i Afryka.
Wypalanie kawy jest niczym szlifowanie diamentów – nie sposób pominąć tego procesu, ponieważ ma on kluczowy wpływ na efekt końcowy. Nie bez powodu zatem roasterzy uważani są za artystów, którzy tworzą prawdziwe arcydzieła smaku i aromatu. Czy wiesz, że to od nich w dużej mierze zależy to, czy przyrządzona kawa będzie Ci smakować? Dziś opowiemy, jakie wyróżnia się stopnie palenia kawy i jak ten parametr wpływa na profil smakowy każdej mieszanki kawowej.
Każdego dnia na całym świecie wypija się aż 2 miliardy filiżanek kawy, co w przeliczeniu daje nieprawdopodobną liczbę niemal 25 milionów litrów tego aromatycznego napoju. By lepiej to zobrazować, wyobraź sobie, że każdego dnia kawą wypełnione jest ponad 7 basenów olimpijskich. Brzmi naprawdę imponująco, prawda? Pamiętajmy jednak, że kawa to nie tylko sam płyn, ale także fusy, z którym coś trzeba zrobić po przygotowaniu ulubionej małej czarnej. Niestety, w większości przypadków lądują one… w śmietniku. A istnieje przecież mnóstwo ciekawych pomysłów na wykorzystanie fusów po kawie!
Cold brew, czyli kawa macerowana na zimno, to zdecydowanie nasz faworyt, jeśli chodzi o napoje orzeźwiające, po które warto sięgnąć w letnie upały. Należy jednak pamiętać, że, w przeciwieństwie do innych napojów energetyzujących, kawa cold brew ma bardzo wysoką zawartość kofeiny. Czy jest zatem możliwość przyrządzenia takiego specjału na bazie kawy bezkofeinowej? Dziś postaramy się rozwiać Twoje wątpliwości!
Nikt nie ma wątpliwości co do tego, że kawa i mleko to duet idealny. Chociaż przed wiekami uważano, że znacznie lepszym rozwiązaniem jest łączenie mleka z herbatą, to dziś to właśnie czarny napój bogów stanowi doskonałą bazę do tego, by dodawać do niego kremową piankę. Dziś opowiemy Ci, dlaczego warto stosować takie połączenie, jaką mieszankę ziaren wybierać do przygotowania kawy z mlekiem i jakie specjały kawowe z dodatkiem mleka cieszą się największą popularnością.
Jak podają liczne badania naukowe, kawa i ciasto zawsze idą ze sobą w parze. Wynika to z nietypowego działania kofeiny na nasze receptory smakowe. Kofeina znajdująca się w kawie obniża bowiem wrażliwość na smak tych popraw, które jemy w trakcie picia kawy. Jedyny smak, który jest natomiast w stanie przebić się przez aromat kawy, to smak słodki. To właśnie z tego powodu tak chętnie sięgamy po coś słodkiego, gdy pijemy kawę. A gdyby tak połączyć oba smaki ze sobą i przygotować… ciasto kawowe? Zobacz nasze ulubione przepisy na ciasto z kawą!
Poprzednie
Następne

Regularna porcja wiedzy, ciekawostek
i praktycznych wskazówek z branży kawowej.

Co tydzień wysyłamy jeden artykuł. Piszesz się?

Zobacz również
Arabica vs. Robusta – which grain to choose?

It appeared a long time ago and no one knows where from. Though it is believed to have been first bred in the wilds of East Africa somewhere between Ethiopia and Yemen, no one knows for sure. Coffee. Despite its mythical origins, today it is one of the most valuable natural resources in the world. Its global exploration has spread it so much that today it is present in many different cultures and is consumed all over the world. On the other hand, coffee plantations are cultivated in more than 70 countries located in the area called the coffee belt. Latin America is the largest, followed by Southeast Asia and Africa.

Czytaj więcej →
How does the degree of roast affect the taste of coffee?

Coffee roasting is like polishing diamonds – it is impossible to skip this process, because it has a key impact on the final result. It is not without reason that roasters are considered artists who create true masterpieces of taste and aroma. Did you know that it is up to them to a large extent whether you will like the prepared coffee? Today we will tell you what degrees of coffee roasting are distinguished and how this parameter affects the flavor profile of each coffee blend.

Czytaj więcej →
16 ways to use coffee grounds

Every day, as many as 2 billion cups of coffee are drunk around the world, which translates into an incredible number of almost 25 million liters of this aromatic drink. To better illustrate this, imagine that more than 7 Olympic swimming pools are filled with coffee every day. Sounds really impressive, right? Let us remember, however, that coffee is not only the liquid itself, but also coffee grounds, with which something needs to be done after preparing your favorite small black coffee. Unfortunately, in most cases they end up… in the trash. And there are plenty of interesting ideas for reusing coffee grounds!

Czytaj więcej →
Coffee with milk – which mix to choose?

There is no doubt that coffee and milk are the perfect duo. Although centuries ago it was believed that combining milk with tea was a much better solution, today it is the black drink of the gods that is the perfect base for adding creamy foam to it. Today we will tell you why it is worth using such a combination, what grain mix to choose to prepare coffee with milk and which coffee specialties with milk are the most popular.

Czytaj więcej →
What are the styles of coffee grinding?

Brewing coffee at home can be a fascinating adventure, but only if you know how to skilfully take care of the whole process. One of the factors that has a large impact on the taste and aroma of the prepared drink is the appropriate thickness of the ground beans. No wonder that it is at this stage that special attention should be paid. See, therefore, what we distinguish coffee grinding styles and how the thickness of the ground beans can affect the taste of coffee.

Czytaj więcej →
Coffee cake recipe

According to numerous scientific studies, coffee and cake always go hand in hand. This is due to the unusual effects of caffeine on our taste receptors. Caffeine found in coffee reduces the sensitivity to the taste of those improvements that we eat while drinking coffee. The only flavor that is able to break through the aroma of coffee is sweet. This is why we are so eager to reach for something sweet when we drink coffee. What if you could combine both flavors and prepare… a coffee cake? Check out our favorite coffee cake recipes!

Czytaj więcej →
X
0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu
   Oblicz koszty dostawy
   Zastosuj kupon