What are the styles of coffee grinding?

Brewing coffee at home can turn out to be a fascinating adventure, but only if you know how to skilfully take care of the whole process. One of the factors that has a large impact on the taste and aroma of the prepared drink is the appropriate thickness of the ground beans. No wonder that it is at this stage that special attention should be paid. See, then, what coffee grinding styles we distinguish and how the thickness of the ground beans can affect the taste of coffee.

Grinding styles – coarse or fine ground coffee?

The main goal of every barista is to strive for controlled extraction, namely to maintain the right pressure and extraction time. Paying attention to these factors, we can freely balance the amount of aromatic compounds contained in coffee, which in turn affects its taste and aroma. An extremely important aspect at this stage is also the degree of grain grinding, which translates into a smaller or larger surface when the grains come into contact with water. To put it simply – finer or coarser grinding makes the water pass through the beans faster or slower, which determines the coffee brewing time and extraction efficiency.

There are 4 basic degrees of coffee grinding in the coffee industry:

 • very finely ground coffee with a powdery consistency;
 • finely ground coffeewith a powder consistency that is slightly finer than sugar particles;
 • medium ground coffee, the consistency of which can be compared to sand;
 • coarse ground coffee, in which grains have a size comparable to coarse salt crystals.

Coffee grinding style and brewing method

If you use an espresso machine every day, the matter is simple in your case – you choose a packet of your favorite coffee beans and do not worry about grinding the beans. The built-in coffee grinder is responsible for this process. If, on the other hand, preparing coffee is a real ritual for you, to which you devote a little more time and attention, then you probably know that you can use many alternative methods of brewing coffee, e.g. in a dripper, chemex, aeropress or coffee maker.

Which coffee grind style should be used for which methods? Here are our tips:

 • For people using traditional coffee makers, we recommend choosing medium-ground beans. The metal strainer placed in the coffee maker has relatively large holes through which too finely ground coffee can get through, which in turn can disrupt the brewing process. It is good that the ground coffee for the coffee maker is fine enough that after placing it on your hand, the particles are still visible.
 • Using aeropress also requires that you put medium-ground beans in it, but with a thickness greater than for a coffee maker.
 • Are you a lover of brewing coffee in a dripper or drip coffee maker? In your case, the perfect choice will be slightly coarser ground coffee beans, which should then be placed in a special filter (paper, metal or fabric) and let the water run through it.
 • In french press we use even coarser grains than for the dripper with the consistency of thicker sand. With this brewing method, the coffee is in contact with the water for a long time, so it should not be ground too fine.
 • In chemex, as in the French press, the coffee beans should have the consistency of fine gravel, which will allow you to obtain aromatic coffee without the bitter aftertaste.

The thickness of coffee beans and its taste and aroma

It is believed that the shorter the coffee brewing time, the finer the coffee beans should be ground. This principle best explains why finely ground beans are the best solution in a coffee maker, medium beans in coffee makers, while in the case of alternative methods they should be slightly coarser. Any attempt to break these patterns may unfortunately lead to deterioration of the quality of the prepared drink.

The way you grind your coffee has a big impact on its taste and aroma. If we decide to grind the beans too fine, we should expect that the obtained infusion will be too strong, astringent and bitter. What’s more, fine grains with a powder consistency prevent the characteristic crema from forming on the coffee.

On the other hand, too coarse beans will make the coffee too weak and watery because too much water leaks out during brewing. Unfortunately, in this situation, we cannot count on a velvet foam either – crema will be formed, but it will only stay on the surface of the coffee for a short time. Therefore, coarse coffee beans are recommended only for those infusions that are brewed for a long time.

How to properly grind coffee?

You have two options to choose from – buy a ready-made package of coffee whose beans have already been ground for your selected brewing style or decide to grind the beans yourself using a coffee grinder – electric or mechanical . As for the first variant, it is definitely more convenient, especially if we do not have experience in grinding grains. The packaging usually includes information on what brewing methods the beans can be used for, which is a great help for the home barista.

Some people, however, prefer to grind their coffee beans only by hand, so we recommend them to buy a coffee grinder, thanks to which they will be able to prepare excellent coffee, in accordance with their chosen brewing style. We have the following types of coffee grinders at our disposal:

 • burr and knife – we strongly recommend choosing burr grinders that ensure precise, smooth and even grinding of beans, which has a large impact on the taste of coffee. Importantly, burr grinders do not cut the beans, but only grind them, which allows you to maintain their full flavor profile;
 • manual and electric grinders – here the personal preferences of the person who will prepare the coffee are mainly important. Electric grinders do not require the use of force and grind grains faster, while manual grinders are quiet and failure-free, thanks to which they still gain great recognition among classic lovers.

Finally, we would like to remind you that ground coffee is not the same as instant coffee. While ground coffee allows you to prepare a delicious drink with a unique taste and aroma, instant coffee has a lower caffeine content and is usually prepared from lower quality beans, which is why the resulting drink is weaker and tastes worse. Therefore, we recommend investing only in good quality coffee beans or ground coffee for your favorite brewing style.

Podziel się ze znajomymi
Facebook
LinkedIn
Proponowane dla Ciebie
Pojawiła się dawno temu i nie wiadomo skąd. Choć przypuszcza się, że została wyhodowana po raz pierwszy w dziczy w Afryce Wschodniej, gdzieś pomiędzy Etiopią a Jemenem to nikt nie wie tego na pewno. Kawa. Mimo swoich mitycznych początków, dzisiaj jest jednym z najcenniejszych na świecie naturalnych surowców. Jej globalna eksploracja rozpowszechniła ją na tyle, że dzisiaj jest obecna w wielu różnych kulturach i jest konsumowana na całym świecie. Natomiast, uprawą plantacji kawy zajmuje się ponad 70 krajach położonych w obszarze nazywanym the belt coffee. Największym z nich jest Ameryka Łacińska, a następnie Azja Południowo-Wschodnia i Afryka.
Wypalanie kawy jest niczym szlifowanie diamentów – nie sposób pominąć tego procesu, ponieważ ma on kluczowy wpływ na efekt końcowy. Nie bez powodu zatem roasterzy uważani są za artystów, którzy tworzą prawdziwe arcydzieła smaku i aromatu. Czy wiesz, że to od nich w dużej mierze zależy to, czy przyrządzona kawa będzie Ci smakować? Dziś opowiemy, jakie wyróżnia się stopnie palenia kawy i jak ten parametr wpływa na profil smakowy każdej mieszanki kawowej.
Każdego dnia na całym świecie wypija się aż 2 miliardy filiżanek kawy, co w przeliczeniu daje nieprawdopodobną liczbę niemal 25 milionów litrów tego aromatycznego napoju. By lepiej to zobrazować, wyobraź sobie, że każdego dnia kawą wypełnione jest ponad 7 basenów olimpijskich. Brzmi naprawdę imponująco, prawda? Pamiętajmy jednak, że kawa to nie tylko sam płyn, ale także fusy, z którym coś trzeba zrobić po przygotowaniu ulubionej małej czarnej. Niestety, w większości przypadków lądują one… w śmietniku. A istnieje przecież mnóstwo ciekawych pomysłów na wykorzystanie fusów po kawie!
Cold brew, czyli kawa macerowana na zimno, to zdecydowanie nasz faworyt, jeśli chodzi o napoje orzeźwiające, po które warto sięgnąć w letnie upały. Należy jednak pamiętać, że, w przeciwieństwie do innych napojów energetyzujących, kawa cold brew ma bardzo wysoką zawartość kofeiny. Czy jest zatem możliwość przyrządzenia takiego specjału na bazie kawy bezkofeinowej? Dziś postaramy się rozwiać Twoje wątpliwości!
Nikt nie ma wątpliwości co do tego, że kawa i mleko to duet idealny. Chociaż przed wiekami uważano, że znacznie lepszym rozwiązaniem jest łączenie mleka z herbatą, to dziś to właśnie czarny napój bogów stanowi doskonałą bazę do tego, by dodawać do niego kremową piankę. Dziś opowiemy Ci, dlaczego warto stosować takie połączenie, jaką mieszankę ziaren wybierać do przygotowania kawy z mlekiem i jakie specjały kawowe z dodatkiem mleka cieszą się największą popularnością.
Jak podają liczne badania naukowe, kawa i ciasto zawsze idą ze sobą w parze. Wynika to z nietypowego działania kofeiny na nasze receptory smakowe. Kofeina znajdująca się w kawie obniża bowiem wrażliwość na smak tych popraw, które jemy w trakcie picia kawy. Jedyny smak, który jest natomiast w stanie przebić się przez aromat kawy, to smak słodki. To właśnie z tego powodu tak chętnie sięgamy po coś słodkiego, gdy pijemy kawę. A gdyby tak połączyć oba smaki ze sobą i przygotować… ciasto kawowe? Zobacz nasze ulubione przepisy na ciasto z kawą!
Previous
Next

Regularna porcja wiedzy, ciekawostek
i praktycznych wskazówek z branży kawowej.

Co tydzień wysyłamy jeden artykuł. Piszesz się?

Zobacz również
Arabica vs. Robusta – which grain to choose?

It appeared a long time ago and no one knows where from. Though it is believed to have been first bred in the wilds of East Africa somewhere between Ethiopia and Yemen, no one knows for sure. Coffee. Despite its mythical origins, today it is one of the most valuable natural resources in the world. Its global exploration has spread it so much that today it is present in many different cultures and is consumed all over the world. On the other hand, coffee plantations are cultivated in more than 70 countries located in the area called the coffee belt. Latin America is the largest, followed by Southeast Asia and Africa.

Czytaj więcej →
How does the degree of roast affect the taste of coffee?

Coffee roasting is like polishing diamonds – it is impossible to skip this process, because it has a key impact on the final result. It is not without reason that roasters are considered artists who create true masterpieces of taste and aroma. Did you know that it is up to them to a large extent whether you will like the prepared coffee? Today we will tell you what degrees of coffee roasting are distinguished and how this parameter affects the flavor profile of each coffee blend.

Czytaj więcej →
16 ways to use coffee grounds

Every day, as many as 2 billion cups of coffee are drunk around the world, which translates into an incredible number of almost 25 million liters of this aromatic drink. To better illustrate this, imagine that more than 7 Olympic swimming pools are filled with coffee every day. Sounds really impressive, right? Let us remember, however, that coffee is not only the liquid itself, but also coffee grounds, with which something needs to be done after preparing your favorite small black coffee. Unfortunately, in most cases they end up… in the trash. And there are plenty of interesting ideas for reusing coffee grounds!

Czytaj więcej →
How to prepare cold brew from decaffeinated coffee?

Cold brew, or cold macerated coffee, is definitely our favorite when it comes to refreshing drinks that are worth reaching for in the summer heat. However, keep in mind that, unlike other energy drinks, cold brew coffee has a very high caffeine content. Is it possible to prepare such a specialty based on decaffeinated coffee? Today we will try to dispel your doubts!

Czytaj więcej →
Coffee with milk – which mix to choose?

There is no doubt that coffee and milk are the perfect duo. Although centuries ago it was believed that combining milk with tea was a much better solution, today it is the black drink of the gods that is the perfect base for adding creamy foam to it. Today we will tell you why it is worth using such a combination, what grain mix to choose to prepare coffee with milk and which coffee specialties with milk are the most popular.

Czytaj więcej →
Coffee cake recipe

According to numerous scientific studies, coffee and cake always go hand in hand. This is due to the unusual effects of caffeine on our taste receptors. Caffeine found in coffee reduces the sensitivity to the taste of those improvements that we eat while drinking coffee. The only flavor that is able to break through the aroma of coffee is sweet. This is why we are so eager to reach for something sweet when we drink coffee. What if you could combine both flavors and prepare… a coffee cake? Check out our favorite coffee cake recipes!

Czytaj więcej →
X
0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu
   Calculate Shipping
   Apply Coupon

   Subscribe to our newsletter

    

   Subscribe to our newsletter